STYXEN

Úvod

Společnost FoNet, spol. s r.o. je systémovým integrátorem, který vidí svoji úlohu v zajištění komplexní péče o zákazníka počínaje síťovými technologiemi a hardwarem, přes veškeré zajištění bezpečného běhu IT společnosti a konče komplexním ERP systémy. Našim cílem je vystupovat jako garant celkové funkčnosti tohoto komplexního systému.

Jednotlivé oblasti řeší týmy složené z odborníků s různým zaměřením, vždy však s profesionálním přístupem a rozsáhlými zkušenostmi v konkrétní oblasti.

Partnerství s našimi zákazníky a dodavateli jsou pro nás nejlepší cestou společného rozvoje, která je naplněna vzájemně výhodnou spoluprací s důstojností pro obě strany. Snažíme se pružně se přizpůsobovat trhu a novým požadavkům zákazníků. Zaměření na spokojenost zákazníka je pro nás prioritou na všech úrovních společnosti.

Profil

MOTTO - Jedním z cílů společnosti Fonet, spol. s r.o. je poskytovat komplexní dodávky informačních technologií.

Společnost FoNet, spol. s r.o. byla založena na začátku roku 1998 jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Za dobu své existence rozšířila své aktivity do všech oblastí informatiky, výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky.

Zabýváme se komplexními dodávkami dle požadavků zákazníků. Jsme rovněž schopni uspokojit i jednorázové požadavky zájemců z řad firem, podnikatelů nebo soukromých osob. Spektrum našeho zaměření lze rozdělit do těchto oblastí:

Internet
a intranet
Hardware
Tele-
komunikace
Síťové prvky
a kabeláž
Software
Servisní
činnost
Poradenství
a konzultace
Služby

FoNet, spol. s r.o. není pouhý dodavatel programového vybavení, hardware a sítí - poskytuje zákazníkům komplexní řešení a podporu při budování a využívání informačních technologií. Ke svým nabídkám společnost nabízí širokou škálu doprovodných služeb. Ať již se jedná o analýzy v úvodním stádiu budování infrastruktury, proces implementace, správu systému nebo služby v rámci poprodejní péče, vždy je cílem vytvářet konzistentní a účelná řešení orientovaná na skutečné problémy a potřeby zákazníků.

Převzetí zodpovědnosti za bezproblémový chod umožňuje navržení optimální struktury software a hardware při zachování nejvýhodnějšího poměru cena/výkon, zvýšení rychlosti realizace celého projektu a garanci kvality a kompletnosti dodávek.

Copyright © FONET 2013