STYXEN

Linux

Nabízíme komplexní outsourcing informačních systémů a zabezpečení sítí pomocí prostředků postavených na bází operačního systému Linux. Outsourcingem IT rozumíme externí správu počítačové sítě, případně provoz informačních systémů, a tím umožnit snižovat náklady klienta na provoz a zabezpečení prostředků, které jsou pouze podpůrným prostředkem k dosažení obchodních cílů.

Výhody smluvního outsourcingu jsou mimo jiné následující:
- optimální řešení, které roste s růstem klienta
- poradenství a konzultace
- návrh a tvorba bezpečnostní politiky v IT oblasti
- předcházení problémům a konzultace potenciálních problémů
- jsme pro klienta vždy na blízku
- máme pod kontrolou aktualizace systémů, provádíme neprodlenou aplikaci po otestování
- ochrana lokálních počítačových sítí kvalitními firewally s optimální konfigurací
- ochrana data pomocí certifikovaných antivirů
- zálohování dat
- přenos odpovědnosti za bezproblémový provoz IS na bedra dodavatele
- monitoring provozu a zátěže
- garantovaná doba odezvy, zahájení řešení apod. (tzv. SLA)
- finanční úspory přímé i nepřímé

Linuxová řešení jsou plně flexibilní k potřebám a požadavkům zákazníka a dají se chápat jako jednoduché lego, jehož stavebním kamenem může být například:
- firewall
- router
- VPN koncentrátor
- poštovní server s antivirovou a antispamovou ochranou
- souborový systém
- DNS server
- server přesného času
- WWW server
- WWW cache server
- redakční informační systém
- statistika a monitoring
- auditní systém
- podnikovým informační systém
- aplikační server
- databázový server

Web Hosting:
Umístíme Vaše prezentace na našich serverech připojených k páteřní síti Internet. Zaručíme Vám, že Vaše prezentace bude všem uživatelům Internetu rychle dostupná. Nabízíme také další doprovodné služby, z nichž vyjímáme:

  • e-mail služby - SMTP, POP3, IMAP, Webmail – e-mail přes WWW rozhranní, přesměrování, virtuální poštovní schránky, doménový koš, SMS notifikace
  • e-komerce - internetové obchody, redakční systémy
  • databáze - MySQL, PostgreSQL, DB4
  • aplikační prostředí - PHP, Perl, Python, J2EE
  • technická podpora - e-mail, telefon, SEO, konzultační a poradenská činnost
  • správa domén - parkování domény, hlídač expirace, automatická registrace po uvolnění, DNS servery, zabezpečení celého procesu s CZ.NIC i jinými registrátory, včetně mezinárodních

Server hosting:
Umístíme Váš server na zákaznický switch, který je připojen k páteřní síti Internetu vysokou konektivitou. Tímto způsobem bude Váš server vždy rychle přístupný pro všechny uživatele internetu a Vaši Internetovou linku nebudete zatěžovat přenesenými daty. Rovněž Vám odpadne starost o bezpečnost serveru a jeho provoz. Server je umístěn v klimatizované místnosti a je zabezpečen proti manipulaci cizími osobami a odcizením. Server je napojen na záložní zdroj napájení UPS (+ dieselagregát). Programy na serveru a vlastní server nadále zůstávají ve Vaší kompetenci. Na přání zákazníka Vám dodáme vhodný server nebo počítač pro Vámi požadovanou softwarovou platformu.
Zajistíme pro Vás:
- správu a monitoring a údržbu Vašeho serveru
- přidělení IP adres
- přístup k serveru a jeho správu v místě.

Copyright © FONET 2013