STYXEN

Zálohování

- vyhodnocujeme cenu dat
- vytvoříme zálohovací politiku
- provádíme zálohování na požádání i automatické
- navrhujeme hardware pro zálohování
- provádíme konverze dat ruční i automatické, vytváříme konverzní nástroje

Ztráta dat znamená existenční ohrožení celé firmy. Zpracování a péče o ně je základem fungování prakticky všech současných podniků. Úspěch resp. přežití společností závisí na jejich schopnosti data bezpečně zpracovat, uložit a ochránit před zničením či ztrátou.

Všechno se dá pořídit znovu. Jen data ne.

I když firma věnuje svým datům velkou pozornost, nelze nikdy vyloučit různé havárie, které mohou data poškodit či zničit. Ať už se jedná o technické poruchy či výpadky, úmyslné i neúmyslné selhání lidského faktoru či další události (požár, záplava...). Každá firma musí mít připraveno řešení na obnovu svých dat (Disaster recovery process), neboť vaše data jsou nenahraditelná, jedinečná a nikde jinde je nepořídíte.

Cílem je zabránit:
- zneužití dat ukládaných mimo bezpečné datové úložiště
- ztrátám a znehodnocení dat (viry, výpadky, živelné pohromy, …)
- následným nežádoucím stavům dosažením rychlé obnovy aplikací po havárii
- např. nedodržení legislativních povinností
- dlouhodobějšímu výpadku chodu informačního systému a následně organizace samotné

Copyright © FONET 2013