STYXEN

Bezpečnostní a SW audit

Shromáždíme dostupné údaje o Vaší síti:

Jedná se například:
- verze operačních systémů a jejich komponent
- stav service packů a bezpečnostních aktualizací
- konkrétní verze firmwarů síťových a bezpečnostních prvků
- audit nastavení firewallů, routerů
- fyzické omezení přístupu a bezpečnost klíčových míst sítě, např. fyzický přístup k serverům a přípojným bodům

Na základě těchto údajů provedeme následující kroky:
- provedeme antivirovou kontrolu Vašich počítačů pomocí různých antivirových program
- provedeme antispyware kontrolu Vašich počítačů
- uskutečníme aktualizace komponent, které vykazují závažné bezpečnostní slabiny
- provedeme rozbor použité bezpečnostní politiky a navrhneme její doplnění či nápravu
- sestavíme podrobnou správu o zjištěných skutečnostech a provedených opatřeních
- navrhneme alternativní technologie a jejich implementaci pokud tyto vedou k významnému zvýšení bezpečnosti

SW audit
- zajistíme přehled Vámi používaného software a přehled zakoupených licencí.
- vypracujeme přehled nedostatků a navrhneme Vám jejich řešení.

Copyright © FONET 2013